Poltron P216

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 62 cm

Gjerësi: 70 cm

Lartësi: 76 cm

Pesha:

14 kg