Poltron P134

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 60 cm

Gjerësi: 60 cm

Lartësi: 80 cm

Pesha:

9.4 kg