Poltron P123

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 60 cm

Gjerësi: 59 cm

Lartësi: 88 cm

Pesha:

11.95 kg