Poltron P108

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 50 cm

Gjerësi: 60 cm

Lartësi: 74 cm

Pesha:

7.8 kg