Poltron P117

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 60 cm

Gjerësi: 56 cm

Lartësi: 78 cm

Pesha:

8.8 kg