Poltron P215

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 56 cm

Gjerësi: 56 cm

Lartësi: 80 cm

Pesha:

9.2 kg