Poltron P121

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 50 cm

Gjerësi: 64 cm

Lartësi: 98 cm

Pesha:

10.35 kg