Poltron P115

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 65 cm

Gjerësi: 70 cm

Lartësi: 73 cm

Pesha:

10.05 kg