Poltron P135

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 47 cm

Gjerësi: 62 cm

Lartësi: 87 cm

Pesha:

8 kg