Poltron P214

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 62 cm

Gjerësi: 66 cm

Lartësi: 80 cm

Pesha:

9.6 kg