Poltron P133

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 51 cm

Gjerësi: 70 cm

Lartësi: 100 cm

Pesha:

9.6 kg