Poltron P125

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 52 cm

Gjerësi: 60 cm

Lartësi: 83 cm

Pesha:

7.8 kg