Poltron P213

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 63 cm

Gjerësi: 63 cm

Lartësi: 87 cm

Pesha:

10 kg