Poltron P103

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 49 cm

Gjerësi: 65 cm

Lartësi: 86 cm

Pesha:

8.2 kg