Poltron P126

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 57 cm

Gjerësi: 59 cm

Lartësi: 82 cm

Pesha:

12.7 kg