Poltron P120

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 61 cm

Gjerësi: 61 cm

Lartësi: 88 cm

Pesha:

10.65 kg