Poltron P212

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 61 cm

Gjerësi: 62 cm

Lartësi: 92 cm

Pesha:

11.3 kg