Poltron P124

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 59 cm

Gjerësi: 65 cm

Lartësi: 85 cm

Pesha:

8.35 kg