Poltron P211

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 59 cm

Gjerësi: 56 cm

Lartësi: 81 cm

Pesha:

8.4 kg