Poltron P102

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 50 cm

Gjerësi: 62 cm

Lartësi: 85 cm

Pesha:

10.5 kg