Poltron P104

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 57 cm

Gjerësi: 55 cm

Lartësi: 79 cm

Pesha:

10.3 kg