Poltron P210

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 58 cm

Gjerësi: 62 cm

Lartësi: 86 cm

Pesha:

8.7 kg