Poltron P113.1

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 48 cm

Gjerësi: 60 cm

Lartësi: 79 cm

Pesha:

6.1 kg