Poltron P112

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 47 cm

Gjerësi: 59 cm

Lartësi: 80 cm

Pesha:

7.6 kg