Poltron P209

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 67 cm

Gjerësi: 74 cm

Lartësi: 78 cm

Pesha:

11.8 kg