Poltron P130

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 63 cm

Gjerësi: 63 cm

Lartësi: 79 cm

Pesha:

9.4 kg