Poltron P208

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 58 cm

Gjerësi: 60 cm

Lartësi: 88 cm

Pesha:

9.8 kg