Poltron P207

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 61 cm

Gjerësi: 66 cm

Lartësi: 85 cm

Pesha:

9.9 kg