Poltron P118

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 60 cm

Gjerësi: 57 cm

Lartësi: 76 cm

Pesha:

9.6 kg