Poltron P206

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 55 cm

Gjerësi: 62 cm

Lartësi: 93 cm

Pesha:

12.9 kg