Poltron P114

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 43 cm

Gjerësi: 57 cm

Lartësi: 82 cm

Pesha:

7.25 kg