Poltron P205

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 75 cm

Gjerësi: 75 cm

Lartësi: 70 cm

Pesha:

15.4 kg