Poltron P203

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 57 cm

Gjerësi: 67 cm

Lartësi: 81 cm

Pesha:

13 kg