Poltron P113

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 54 cm

Gjerësi: 60 cm

Lartësi: 84 cm

Pesha:

5.7 kg