Poltron P202

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 56 cm

Gjerësi: 60 cm

Lartësi: 85 cm

Pesha:

11.5 kg