Poltron P201

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 65 cm

Gjerësi: 65 cm

Lartësi: 70 cm

Pesha:

10.3 kg