Poltron P198

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 61 cm

Gjerësi: 70 cm

Lartësi: 72 cm

Pesha:

16.8 kg