Poltron P196

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 50 cm

Gjerësi: 59 cm

Lartësi: 85 cm

Pesha:

8 kg