Poltron P194

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 51 cm

Gjerësi: 60 cm

Lartësi: 91 cm

Pesha:

11.3 kg