Poltron P193

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 70 cm

Gjerësi: 61 cm

Lartësi: 79 cm

Pesha:

10.6 kg