Poltron P192

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 63 cm

Gjerësi: 62 cm

Lartësi: 899999 cm

Pesha:

13 kg