Poltron P191

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 75 cm

Gjerësi: 80 cm

Lartësi: 99 cm

Pesha:

13 kg