Poltron P190

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 66 cm

Gjerësi: 67 cm

Lartësi: 92 cm

Pesha:

12.9 kg