Poltron P189

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 62 cm

Gjerësi: 65 cm

Lartësi: 89 cm

Pesha:

10.6 kg