Poltron P188

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 73 cm

Gjerësi: 79 cm

Lartësi: 88 cm

Pesha:

19 kg