Poltron P186

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 57 cm

Gjerësi: 66 cm

Lartësi: 87 cm

Pesha:

8.7 kg