Poltron P110

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 53 cm

Gjerësi: 58 cm

Lartësi: 91 cm

Pesha:

11.8 kg