Poltron P185

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 57 cm

Gjerësi: 74 cm

Lartësi: 83 cm

Pesha:

7 kg