Poltron P182

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 62 cm

Gjerësi: 66 cm

Lartësi: 95 cm

Pesha:

13.3 kg