Poltron P179

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 58 cm

Gjerësi: 59 cm

Lartësi: 82 cm

Pesha:

10.1 kg